Tel. 513-295-185

Fax. (22) 621 49 13

e-mail: kancelaria@tomaszbaginski.pl

Kancelaria Radcy Prawnego

Tomasz Bagiński

Zakres Usług

Osobom fizycznym oferuję pomoc prawną w postaci:

 • porad prawnych

 • pisemnych opinii prawnych

 • sporządzania lub opiniowania umów i pism procesowych i urzędowych

 • reprezentacji przed Sądami i innymi organami, a także w prowadzonych na rzecz Klienta negocjacjach


Kancelaria Prowadzi obsługę prawną w zakresie osób fizycznych:

 • prawa cywilnego (m. in. sprawy o zapłatę lub odszkodowanie, o ochronę dóbr osobistych, o zasiedzenie, sprawy mieszkaniowe, sprawy spadkowe, sprawy z zakresu ochrony konsumentów)

 • prawa rodzinnego (m. in. sprawy o rozwód i separację, sprawy o alimenty, o podział majątku wraz z rozliczeniami, sprawy o ustalenie ojcostwa
  i macierzyństwa)

 • prawa pracy (m. in. sprawy o odszkodowanie z tytułu sprzecznego
  z prawe rozwiązania umów o pracę, sprawy o przywrócenia do pracy,
  o mobbing, dyskryminację)

 • prawa ubezpieczeń społecznych (m. in. emerytury, renty i inne świadczenia ze strony ZUS, zadłużenie wobec ZUS) innych spraw np. nabycie obywatelstwa polskiego.Obsługa podmiotów gospodarczych:

Podmiotom gospodarczym oferuję kompleksowe usługi prawne, poczynając od kwestii związanych z ich utworzeniem (rejestracja), aż do zakończenia działalności. Oferuję zarówno stałą obsługę prawną, jak również zlecenia jednorazowe w konkretnych sprawach. W ramach powyższego zakresu usług, zapewniam podmiotom gospodarczym w szczególności: zastępstwo procesowe w sporach przed sądami, udział w negocjacjach, sporządzanie pisemnych opinii prawnych, bieżące doradztwo prawne, przygotowywanie dokumentów wewnętrznych (np. zarządzeń lub regulaminów), projektów umów i innych pism, zarówno sądowych, jak i pozasądowych.